• <tr id="4fig9"><var id="4fig9"></var></tr>

 • <big id="4fig9"><acronym id="4fig9"></acronym></big>
 • <delect id="4fig9"></delect>
  <big id="4fig9"></big>
  環境檢測公司

  土壤重金屬檢測

  工業污染導致土壤重金屬污染問題很嚴重,國家及時頒布了“土十條”,還將頒布《土壤污染防治法》,土壤重金屬檢測任務將越來越繁重。

  土壤重金屬場地必測項目:Cu、Zn、Ni、Cr、Pb、Cd、Hg、As

  關注項目:V、Co、T1、Mn、Sb、Be、Mo

  土壤重金屬檢測標準

  檢測項目分析方法參考標準
  總鎘GAAS法、ICP-MS法GB/T17141-1997、HJ766-2015
  總鉛ICP-MS法、ICP-AES法、GAAS法HJ166-2015、GB/T14506.30-2010、HJ781-2016、GB/T17141-1997
  總鉻ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法HJ781-2016、HJ766-2015、GB/T17138-1997
  總銅ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法HJ781-2016、HJ766-2015、GB/T17139-1997
  總鎳ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法HJ781-2016、HJ766-2015、GB/T17139-1997
  總鋅ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法GB/T22105.1-2008
  總汞原子熒光法GB/T22105.2-2008、HJ766-2015
  總砷原子熒光法GB/T22105.2-2008、HJ766-2015
  總鉆ICP-AES法、ICP-MS法GB/T22105.2-2008、HJ766-2015
  總釩ICP-AES法、ICP-MS法GB/T22105.2-2008、HJ766-2015
  總銻ICP-AES法、ICP-MS法GB/T22105.2-2008、HJ766-2015
  總鉈ICP-AES法、ICP-MS法GB/T22105.2-2008、HJ766-2015
  總錳ICP-AES法、ICP-MS法GB/T22105.2-2008、HJ766-2015
  總鈹ICP-AES法、ICP-MS法GB/T22105.2-2008、HJ766-2015
  總鉬ICP-MS法HJ766-2015
  cache
  Processed in 0.010436 Second.
  55世纪